Geolokalisering ved hjelp av CRS (Coordinate Reference System)